Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Street Shatter> Tác phẩm điêu khắc trên tường truyền thông hỗn hợp nguyên bản của Sechor

Mua Phương tiện hỗn hợp gỗ Epoxy nghệ thuật đường phố trên đường phố Tác phẩm nghệ thuật đóng khung có chữ ký của tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ văn hóa đại chúng đường phố Sechor.

Tác phẩm điêu khắc nghệ thuật trên tường hỗn hợp truyền thông nguyên bản làm bằng epoxy trộn với gỗ vụn trên một biển báo đường phố "Không được vào" thật trong một khung thủ công, sẵn sàng để treo.

Ảnh minh họa
Màu đỏ
Màu Đen
Màu trắng
Địa Chỉ INC
Phương tiện truyền thông Epoxy
Phương tiện truyền thông Gỗ
Phương tiện truyền thông Phương tiện hỗn hợp
Trung bình Biển báo
Trung bình Gỗ
Trung bình Phương tiện hỗn hợp
Nghệ thuật gốc Tác phẩm nghệ thuật gốc
Năm 2021
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc